BEFORE BLACK BOX ZOOM IN ZOOM OUT

Energy Autonomy & Resource Valorisation Audit

 

_____________________________________________________________________________________

PerPetum doelstelling is duidelijk: bedrijven helpen met hun energie autonomie en hun resources op een optimale manier aan te wenden. De schema’s hierboven tonen aan hoe we dit doel realiseren. We werken nauw samen met onze klanten om tot de beste strategie te komen.

_________________________________________________________________________________

ZO GAAN WE TE WERK:

We gaan actief op zoek naar bedrijven die een potentieel hebben voor hernieuwbare energie. Deze bedrijven hebben vaak sterke energiebehoeften. Bovendien hebben ze afval- en energiestromen die tot nog toe niet maximaal gevaloriseerd werden. Hun energiekost is hoog, hun energie onafhankelijkheid laag, en ze hebben een negatief CO2 profiel. Na nauwkeurig onderzoek & in samenspraak met de klant kunnen we één van de volgende oplossingen aanbieden:

Black Box Approach:   Hierbij gaan brengen we een bedrijf’s energienoden in kaart en baseren ons daarop om een oplossing voor te stellen met het oog op een maximale autoconsumptie voor de klant. De keuze van één specifieke hernieuwbare bron of een mix van verschillende technologieën wordt hierbij ook in kaart gebracht. Samen met de klant kijken we naar investeringskost, rendement, interne noden, … Deze oplossing is een eerste stap in het verminderen van de afhankelijkheid van het net & het vergroten van de duurzaamheid van uw bedrijf.

Zoom In Approach:   De Zoom In Approach betekent verder gaan: de samenwerking met de klant wordt naar een nieuw niveau getild door actief in te grijpen binnen de bestaande energiestromen. We analyseren alle energiestromen via een intensieve logging campagne, registreren verliezen en komen met oplossingen om deze te vermijden in de toekomst. Hiernaast implementeren we maatregelen om de verschillende energiestromen af te stemmen op de energievraag van het bedrijf en stellen concepten voor om overtollige energie op te slaan. 

Zoom Out Approach:   De Zoom Out Approach betekent de ultieme samenwerking. Hierbij wordt gezocht naar synergiën tussen bedrijven onderling om de energienoden op elkaar af te stemmen. Gemeenschappelijke Energieproductie laat ons toe de limitaties van traditionele energieproductie te overschrijden doordat energiestromen , hitte en afval uitgewisseld worden. Dit betekent concreet dat alle verliezen geminimaliseerd of compleet uitgeschakeld worden.

In al deze benaderingen is onze doelstelling dezelfde: We gaan op zoek naar een gesloten lus. We streven ernaar zelfvoorzienende energiesystemen te ontwikkelen door de noden van onze klanten in kaart te brengen en deze te vertalen in oplossingen.